Regulamin

1. Granie fair-play. Wszelkie próby wykorzystywania dziur w kodzie gry skutkują dożywotnim banem lub kasacją konta. Wszelkie bugi należy natychmiast zgłaszać na Support gry - jest to obowiązek każdego Gracza w grze. Zatajenie tego faktu skutkować będzie blokadą na grę, w wymiarze czasowym uzależnionym od rodzaju bugu. Zabrania się także stosowania gróźb, wulgaryzmów, szantaży, wyłudzeń, treści rasistowskich, seksistowskich w kierunku graczy i Administracji pod groźbą kasacji lub dożywotniego zbanowania konta. Należy przestrzegać zasad netykiety.

2. beefighters.com nie pobiera opłaty za korzystanie z gry, zatem Użytkownik nie może zgłaszać żadnych roszczeń, jeśli jakieś funkcje nie działają. Roszczenia można zgłaszać w wypadku płatnych kont, ale wyłącznie w obrębie funkcji płatnych (Beecoin). Zapewniamy jednak, że gra jest stale udoskonalana i eliminujemy wszelkie błędy.

3. Wszystkie konta, przedmioty, waluta mają jedynie charakter wirtualny i należą do Administracji serwera. Gracz jest jedynie użytkownikiem upoważnionym do korzystania z konta, a nie jego właścicielem. W związku z tym Gracz nie może sprzedać konta, przedmiotów, kart itd.

4. Korzystanie z gry BeeFighters w podstawowym zakresie jest bezpłatne. Użytkownicy mogą wykupić punkty BeeCoin, dzięki którym dostępne są dodatkowe udogodnienia w grze - Konto Premium.

5. Wykupienie punktów BeeCoin jest całkowicie dobrowolne i nie jest konieczne do prowadzenia konta w grze. Punkty BeeCoin można doładowywać jedynie na swoje konto w grze. Administracja BeeFighters nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów BeeCoin spowodowaną udostępnieniem danych dotyczących płatności (treści SMS, numerów telefonów, kodów autoryzacyjnych) osobom trzecim. Administracja BeeFighters nie ponosi odpowiedzialności za utratę punktów BeeCoin spowodowaną błędami popełnionymi przez użytkowników podczas dokonywania transakcji zakupu punktów BeeCoin.

6. W przypadku zablokowania lub usunięcia konta, niewykorzystane punkty BeeCoin nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości wymiany punktów BeeCoin na pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet jeśli nie są one wykorzystane w grze.

7. Administracja BeeFighters nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność gry, wolne lub nieprawidłowe jej działanie oraz występujące błędy programowe itp. Użytkownicy nie mają prawa dochodzić roszczeń z w/w tytułów. Administracja beeFighters zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi.

8. Każde konto w grze jest własnością Administracji BeeFighters, który użycza je do wyłącznego korzystania osobie, która je utworzyła. Zabroniona jest sprzedaż kont, jak również przekazywanie lub udostępnianie ich innym osobom. Z konta może korzystać jedynie osoba, która je utworzyła.

9. Użytkownik zobowiązuje się chronić dane dostępu do konta (login, hasło, kod bezpieczeństwa, adres e-mail). Administracja BeeFighters nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą tych danych, bądź udostępnieniem ich osobom trzecim.

10. Każdy użytkownik zobowiązuje się posiadać maksymalnie jedno konto. Za konto użytkownika uważa się również konto nieużywane bądź czasowo zablokowane.

11. Administracja BeeFighters wykorzystuje różne mechanizmy udostępniane przez przeglądarkę w celu sprawdzenia, czy użytkownik korzysta wyłącznie z jednego konta. Administracja BeeFighters może odmówić świadczenia usługi, jeśli konfiguracja przeglądarki użytkownika uniemożliwia takie działania.

12. Zabrania się zamieszczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Administracja BeeFighters nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika tego typu treści.

13. Administracja BeeFighters zastrzega sobie prawo do modyfikowania gry bez informowania o tym użytkowników.

14. Zabronione jest uzyskiwanie korzyści z błędów występujących w kodzie gry. Użytkownik, który zauważy błąd zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Administrację BeeFighters.

15. Zabronione jest używanie programów lub skryptów umożliwiających automatyczną grę.

16. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu obejście zasad lub regulaminu gry.

17. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy składać w formie pisemnej na adres admin@beefighters.com

18. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 101 poz. 926 ) oraz według wytycznych GIODO.

19. Użytkownik korzystający z usługi SMS Premium jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem firmy iCash.pl. Odnośnik do regulaminu znajduje się na podstronie Beecoin.

20 Zabronione jest uzyskiwanie korzyści przy użyciu handlu, kiedy to konto silniejsze czerpie dochody od konta słabszego. Jak również usuwanie obrony w roju, aby konto słabsze mogło pozyskać dodatkowe dobra znajdujące się na koncie użytkownika broniącego.

21 Administracja gry zastrzega sobie możliwość odstępstwa w każdej chwili od powyższych zasad. Zasady gry mogą być zmienione lub zniesione np. podczas trwania wydarzenia. O zmianach zostaną poinformowane grupy graczy, których te zmiany dotyczą.